Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 146
Търговище, 17.11.2021

ОТНОСНО: Определяне членове на РИК Търговище, които да предадат избирателните списъци от 14.11.2021г. на ГРАО за проверка

Съгласно Решение №823-ПВР/НС/2021г., РИК Търговище следва  3-дневен срок от приключване на гласуването на 14.11.21г., да предаде по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК, като протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на РИК.

          На основание чл.72, ал.1,т.1 от ИК, РИК Търговище

                                                                        РЕШИ

               УПЪЛНОМОЩАВА Анелия Александрова, Десислава Стойкова и Добри Ковачев – членове на РИК Търговище, да предадат пликовете с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК на ТЗ на ГД“ГРАО“.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 17.11.2021 в 11:05 часа

Календар

Решения

  • № 156 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл.269 от ИК в СИК 282400021 в 28ми многомандатен изборен район - Търговищки

  • № 155 / 21.11.2021

    относно: Замени в поименния състав на СИК в 28ми избирателен район Търговищки

  • № 154 / 20.11.2021

    относно: Приемане на Оперативен план за организацията на работата в РИК 28 - Търговище в деня на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения