Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 147
Търговище, 18.11.2021

ОТНОСНО: Замени в СИК в 28ми изборен район - Търговищки

Постъпило е заявление от КП“Демократична България – Обединение“, с вх.№ 305/18.11.21г. от ПП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№ 317/ 18.11.2021 г. на ПП „ГЕРБ-СДС, с вх.№ 319/18.11.2021 г.и вх.№ 320/18.11.2021г.на ПП“Движение за права и свободи“, имащи право да посочват членове на СИК на територията на поименните състави на СИК в община Търговище, община Антоново, община Попово за замяна в поименния състав на СИК, поради подаване на оставки от членове на СИК, приложени към заявленията или внезапно възникнали заболявания на членове на СИК.

На основание чл.72, ал.1,т.1 и т.4 от ИК, РИК Търговище

РЕШИ

Освобождава поради подаване на оставка членове на СИК и назначава нови на територията на община Антоново, община Омуртаг, община Попово и община Търговище, в съответствие с представеното заявление от Постъпило е заявление от КП“Демократична България – Обединение“, с вх.№ 305/18.11.21г. от ПП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№ 317_18.11.2021 г. и ДПС с вх.№ 319/18.11.2021 г. , имащи право да посочват членове на СИК на територията на община Антоново и община Търговище за замяна в поименния състав на СИК, поради подаване на оставки от членове на СИК, приложени към заявленията или внезапно възникнали заболявания на членове на СИК., в съответствие с техните квоти, както следва: 

 • В СИК 280200011 освобождава Йордан Велинов Йорданов и назначава Виктория Василева Йорданова.
 • В СИК 283500018 освобождава Ваня Димчева Георгиева и назначава Пламена Христова Колева.
 • В СИК 283500050 освобождава Соня Костадинова Илиева и назначава Кремена Стефанова Минчева.
 • В СИК 280200005 освобождава Валентин Иванов Павлов и назначава Владимир Валентинов Павлов.
 • В СИК 283500015 освобождава Назиф Мехмедов Салиев и назначава Билгин Бехчедов Назифов.
 • В СИК 283500019 освобождава Ангел Христов Ангелов и назначава Ивона Петрова Владимирова.
 • В СИК 280200001 освобождава Антон Галинов Михайлов и назначава Юмийхан Небахатов Кязимов.
 • В СИК 283500002 освобождава Милка Иванова Иванова и назначава Лейля Мустафова Юмерова.
 • В СИК 283500003 освобождава Минко Янакиев Стоянов и назначава Стелиян Младенов Маринов.
 • В СИК 280200009 освобождава Байрамали Ниязиев Ахмедов и назначава Янка Илиева Бонева.
 • В СИК 283500013 освобождава Хюсеин Салиев Ахмедов и назначава Ивелина Петрова Стойкова.
 • В СИК 283500018 освобождава Юрие Бехчетова Ахмедова и назначава Дончо Иванов Христов.
 • В СИК 283500029 освобождава Сюзджан Мустафов Садулов и назначава Севгюл Мустафова Садулова.
 • В СИК 283500034 освобождава Улвие Ахмедова Юсуфова и назначава Несибе Ембиева Сейдова.
 • В СИК 282400030 освобождава Росица Максимова Събева и назначава Айлян Неджат Ахмедова.
 • В СИК 282400039 освобождава Садифе Хасанова Мустафова и назначава Мустафа Алиш Мустафа.
 • В СИК 283500037 освобождава Мелиса Танер Мехмед и назначава Едже Орханова Назъмова.

Анулира удостоверенията на освободените членове и издава нови на новоназначените такива.

Решението подлежи на оспорване в 3дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:45 часа

Календар

Решения

 • № 156 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл.269 от ИК в СИК 282400021 в 28ми многомандатен изборен район - Търговищки

 • № 155 / 21.11.2021

  относно: Замени в поименния състав на СИК в 28ми избирателен район Търговищки

 • № 154 / 20.11.2021

  относно: Приемане на Оперативен план за организацията на работата в РИК 28 - Търговище в деня на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения