Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 15
Търговище, 01.10.2021

ОТНОСНО: Допълване на работната група от специалисти, които да подпомагат работата на РИК – Търговище

На основание чл.63 и чл.72, ал.1, т.1  от ИК и Решение 542-ПВР/НС от 16.09.2021г. на ЦИК, РИК Търговище

РЕШИ

Допълва работната група от специалисти, които да подпомагат работата на комисията, като определя за длъжност експерт Никола Виолинов Петров, а за длъжност технически сътрудник  Симеон Николаев Симеонов и Мюге Турхан Хаджиибрямолу.                                              

  С определените лица да бъде сключен граждански договор от областния управител на Област Търговище като се определят възнаграждения съгласно т.7 и т.11 от Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021г.. на ЦИК, считано от 01.10.2021г.до 5 декември 2021г.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 01.10.2021 в 16:58 часа

Календар

Решения

  • № 51 / 18.10.2021

    относно: Одобряване предпечатните образци на бюлетините и на техните тиражи за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. за 28ми изборен район – Търговищки

  • № 50 / 18.10.2021

    относно: Одобряване предпечатните образци на бюлетините и на техните тиражи за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г. за 28ми изборен район – Търговищки

  • № 49 / 18.10.2021

    относно: Определяне членове на РИК Търговище, които да участват в приемането, транспортирането, съхраняването на бюлетините и да подпишат приемателните протоколи

всички решения