Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 151
Търговище, 19.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Инициативен комитет за Румен Радев и Илияна Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

С вх. №318/18.11.2021г. в РИК-Търговище е постъпило заявление от ИК за Румен Радев и Илияна Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.и списък на упълномощени представители при произвеждане на изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител, пълномощно.

След извършена проверка РИК-Търговище констатира, че за общо 42 предложени броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

 Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл. 124 ИК , РИК-Търговище

Р Е Ш И

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Търговище 42/четиридесет и два/ броя упълномощени представители на ИК за Румен Радев и Илияна Йотова.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.       

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 19.11.2021 в 18:04 часа

Календар

Решения

  • № 156 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл.269 от ИК в СИК 282400021 в 28ми многомандатен изборен район - Търговищки

  • № 155 / 21.11.2021

    относно: Замени в поименния състав на СИК в 28ми избирателен район Търговищки

  • № 154 / 20.11.2021

    относно: Приемане на Оперативен план за организацията на работата в РИК 28 - Търговище в деня на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения