Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 47
Търговище, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК за община Омуртаг за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

        В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от ИК, кметът на община Омуртаг е депозирал пред РИК Търговище документите по чл.91, ал.4-6 от ИК за определяне на съставите на СИК за територията на общината, с вх.№ 61/14.10.2021г. Приложени са изискуемите от ИК документи, налице е постигнато съгласие между участниците в тях, поради което РИК Търговище следва да назначи съставите на СИК по предложението на кмета на Община Омуртаг, тъй като то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие.

 На основание чл.72, ал.1,т.4, чл.91, ал.11, чл.92 от ИК, РИК Търговище

РЕШИ

1.Назначава секционните избирателни комисии в община Омуртаг за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., съгласно поименен списък – Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК, при необходимост.

3.На назначените членове на СИК в община Омуртаг да се издадат удостоверения по образец.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Зам. председател: Тодор Костадинов Тодоров

* Публикувано на 14.10.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 51 / 18.10.2021

    относно: Одобряване предпечатните образци на бюлетините и на техните тиражи за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. за 28ми изборен район – Търговищки

  • № 50 / 18.10.2021

    относно: Одобряване предпечатните образци на бюлетините и на техните тиражи за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г. за 28ми изборен район – Търговищки

  • № 49 / 18.10.2021

    относно: Определяне членове на РИК Търговище, които да участват в приемането, транспортирането, съхраняването на бюлетините и да подпишат приемателните протоколи

всички решения