Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 49
Търговище, 18.10.2021

ОТНОСНО: Определяне членове на РИК Търговище, които да участват в приемането, транспортирането, съхраняването на бюлетините и да подпишат приемателните протоколи

Във връзка с необходимостта от придружаване на бюлетините, получаването, както и предаването им, е необходимо да бъдат упълномощени двама членове на РИК Търговище от различни партии и коалиции.

          На основание чл.72, ал.1,т.1 и 18 от ИК, във връзка с Решение № 617-ПВР/НС/24.09.2021г.на ЦИК, РИК Търговище

                                                                        РЕШИ

               УПЪЛНОМОЩАВА Кирил Марчев Киров и Панайот Йорданов Димитров, членове на РИК Търговище от различни партии и коалиции, да приемат отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа, да подписват приемателните протоколи, да участват в съпровождането на транспортното средство, което ги превозва до областния център и да извършват всички действия, свързани с приемането, транспортирането, съхранението и разпределението им.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 18.10.2021 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 156 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл.269 от ИК в СИК 282400021 в 28ми многомандатен изборен район - Търговищки

  • № 155 / 21.11.2021

    относно: Замени в поименния състав на СИК в 28ми избирателен район Търговищки

  • № 154 / 20.11.2021

    относно: Приемане на Оперативен план за организацията на работата в РИК 28 - Търговище в деня на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения