Заседания

Заседание от дата 25.09.2021 от 16:00 часа.

Решения

№ 6 / 25.09.2021

ОТНОСНО : Създаване на работна група от специалисти, които да подпомагат работата на РИК – Търговище

№ 5 / 25.09.2021

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители изборите за народни представители на 14.11.21г.

№ 4 / 25.09.2021

ОТНОСНО : Определяне на срок подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 14.11.21г.

№ 3 / 25.09.2021

ОТНОСНО : Определяне на работно време и режим на работа на комисията

№ 2 / 25.09.2021

ОТНОСНО : Определяне на член на РИК Търговище, който заедно с председателя да маркира печатите на РИК по уникален начин

№ 1 / 25.09.2021

ОТНОСНО : Определяне на място за обявяване на решенията на РИК Търговище

Календар

Решения

  • № 51 / 18.10.2021

    относно: Одобряване предпечатните образци на бюлетините и на техните тиражи за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. за 28ми изборен район – Търговищки

  • № 50 / 18.10.2021

    относно: Одобряване предпечатните образци на бюлетините и на техните тиражи за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г. за 28ми изборен район – Търговищки

  • № 49 / 18.10.2021

    относно: Определяне членове на РИК Търговище, които да участват в приемането, транспортирането, съхраняването на бюлетините и да подпишат приемателните протоколи

всички решения