Заседания

Заседание от дата 26.04.2019 от 11:00 часа.

Решения

№ 186 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Попълване състава на работната група от сътрудници

№ 185 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване резервните състави на СИК на територията на община Омуртаг

№ 184 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване резервните състави на СИК на територията на община Антоново

№ 183 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване резервните състави на СИК на територията на община Опака

№ 182 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване резервните състави на СИК на територията на община Попово

№ 181 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване резервните състави на СИК на територията на община Търговище

№ 180 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Чернокапци , общ.Омуртаг

№ 179 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Церовище , общ.Омуртаг

№ 178 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Царевци , общ.Омуртаг

№ 177 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Угледно , общ.Омуртаг

№ 176 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Тъпчилещово , общ.Омуртаг

№ 175 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Станец , общ.Омуртаг

№ 174 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Рътлина , общ.Омуртаг

№ 173 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Първан , общ.Омуртаг

№ 172 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Пъдарино , общ.Омуртаг

№ 171 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Птичево , общ.Омуртаг

№ 170 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Плъстина , общ.Омуртаг

№ 169 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Петрино , общ.Омуртаг

№ 168 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Паничино , общ.Омуртаг

№ 167 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.П.Хитово , общ.Омуртаг

№ 166 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Обител , общ.Омуртаг

№ 165 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Могилец , общ.Омуртаг

№ 164 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Красноселци , общ.Омуртаг

№ 163 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Козма Презвитер , общ.Омуртаг

№ 162 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Кестеняво , общ.Омуртаг

№ 161 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Камбурово , общ.Омуртаг

№ 160 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Илийно , общ.Омуртаг

№ 159 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Змейно , общ.Омуртаг

№ 158 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.З.Морава , общ.Омуртаг

№ 157 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Звездица , общ.Омуртаг

№ 156 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Д.Новково , общ.Омуртаг

№ 155 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Д.Козарево , общ.Омуртаг

№ 154 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Д.Хубавка , общ.Омуртаг

№ 153 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Горско село , общ.Омуртаг

№ 152 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Г.Новково , общ.Омуртаг

№ 151 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Г.Козарево , общ.Омуртаг

№ 150 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Г.Хубавка , общ.Омуртаг

№ 149 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Г.Църквище , общ.Омуртаг

№ 148 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Врани кон , общ.Омуртаг

№ 147 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Висок , общ.Омуртаг

№ 146 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Веселец , общ.Омуртаг

№ 145 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Веренци , общ.Омуртаг

№ 144 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Величка , общ.Омуртаг

№ 143 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Великденче , общ.Омуртаг

№ 142 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Българаново , общ.Омуртаг

№ 141 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Беломорци , общ.Омуртаг

№ 140 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на гр.Омуртаг , обл. Търговище

№ 139 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Ястребино, общ. Антоново

№ 138 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Черни бряг, общ. Антоново

№ 137 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Черна вода, общ. Антоново

№ 136 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Чеканци, общ. Антоново

№ 135 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Трескавец, общ. Антоново

№ 134 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Таймище, общ. Антоново

№ 133 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Стойново, общ. Антоново

№ 132 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Стеврек, общ. Антоново

№ 131 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Старчище, общ. Антоново

№ 130 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Ст.речка, общ. Антоново

№ 129 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Семерци, общ. Антоново

№ 128 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Свободица, общ. Антоново

№ 127 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Свирчево, общ. Антоново

№ 126 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Разделци, общ. Антоново

№ 125 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Равно село, общ. Антоново

№ 124 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Орач, общ. Антоново

№ 123 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Моравка, общ. Антоново

№ 122 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Моравица, общ. Антоново

№ 121 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Милино, общ. Антоново

№ 120 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Малоградец, общ. Антоново

№ 119 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Любичево, общ. Антоново

№ 118 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Кьосевци, общ. Антоново

№ 117 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Крушолак, общ. Антоново

№ 116 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Коноп, общ. Антоново

№ 115 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Китино, общ. Антоново

№ 114 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Капище, общ. Антоново

№ 113 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Изворово, общ. Антоново

№ 112 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Добротица, общ. Антоново

№ 111 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Дл.поляна, общ. Антоново

№ 110 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с. Девино, общ. Антоново

№ 109 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Горна Златица, общ. Антоново

№ 108 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Глашатай, общ. Антоново

№ 107 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Великовци, общ. Антоново

№ 106 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Вельово, общ. Антоново

№ 105 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Богомолско, общ. Антоново

№ 104 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Банковец, общ. Антоново

№ 103 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на гр.. Антоново, обл. Търговище

№ 102 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с. Люблен, община Опака.

№ 101 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с. Гърчиново, община Опака

№ 100 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с. Горско Абланово, община Опака

№ 99 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с. Голямо Градище, община Опака

№ 98 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с. Крепча, община Опака.

№ 97 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на град Опака, община Опака, област Търговище

№ 96 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Цар Асен, общ. Попово

№ 95 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Тръстика, общ. Попово

№ 94 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Славяново, общ. Попово

№ 93 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Светлен, общ. Попово

№ 92 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Садина, общ. Попово

№ 91 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Посабина, общ. Попово

№ 90 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Помощица, общ. Попово

№ 89 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Паламарца, общ. Попово

№ 88 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Осиково, общ. Попово

№ 87 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Медовина, общ. Попово

№ 86 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Марчино, общ. Попово

№ 85 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Ломци, общ. Попово

№ 84 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Конак, общ. Попово

№ 83 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Козица, общ. Попово

№ 82 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Ковачевец, общ. Попово

№ 81 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Кардам, общ. Попово

№ 80 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Звезда, общ. Попово

№ 79 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.З.Стояново, общ. Попово

№ 78 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Зараево, общ. Попово

№ 77 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Заветно, общ. Попово

№ 76 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Еленово, общ. Попово

№ 75 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Дриново, общ. Попово

№ 74 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Долна Кабда, общ. Попово

№ 73 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Горица, общ. Попово

№ 72 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Глогинка, общ. Попово

№ 71 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Гагово, общ. Попово

№ 70 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Водица, общ. Попово

№ 69 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Бракница, общ. Попово

№ 68 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Берковски, общ. Попово

№ 67 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Баба Тонка, общ. Попово

№ 66 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Априлово, общ. Попово

№ 65 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на гр.Попово, обл.Търговище

№ 64 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Черковна, общ.Търговище

№ 63 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Цветница, общ.Търговище

№ 62 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Твърдинци, общ.Търговище

№ 61 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Търновца, общ.Търговище

№ 60 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Съединение, общ.Търговище

№ 59 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Стража, общ.Търговище

№ 58 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Росина, общ.Търговище

№ 57 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Руец, общ.Търговище

№ 56 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Ралица, общ.Търговище

№ 55 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Разбойна, общ.Търговище

№ 54 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Певец, общ.Търговище

№ 53 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Пролаз, общ.Търговище

№ 52 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Преселец, общ.Търговище

№ 51 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Пресиян, общ.Търговище

№ 50 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Пайдушко, общ.Търговище

№ 49 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Пробуда, общ.Търговище

№ 48 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Пресяк, общ.Търговище

№ 47 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Подгорица, общ.Търговище

№ 46 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Острец, общ.Търговище

№ 45 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Осен, общ.Търговище

№ 44 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Овчарово, общ.Търговище

№ 43 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Надарево, общ.Търговище

№ 42 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Мировец, общ.Търговище

№ 41 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Миладиновци, общ.Търговище

№ 40 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Маково, общ.Търговище

№ 39 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Макариополско, общ.Търговище

№ 38 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Момино, общ.Търговище

№ 37 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Ловец, общ.Търговище

№ 36 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Лиляк, общ.Търговище

№ 35 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Кръшно, общ.Търговище

№ 34 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Кошничари, общ.Търговище

№ 33 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Копрец, общ.Търговище

№ 32 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Кралево, общ.Търговище

№ 31 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Здравец, общ.Търговище

№ 30 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Дралфа, общ.Търговище

№ 29 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Драгановец, общ.Търговище

№ 28 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Дългач, общ.Търговище

№ 27 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Давидово, общ.Търговище

№ 26 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Горна Кабда, общ.Търговище

№ 25 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Г.Соколово, общ.Търговище

№ 24 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Г.Соколово, общ.Търговище

№ 23 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Вардун, общ.Търговище

№ 22 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Васил Левски, общ.Търговище

№ 21 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Буйново, общ.Търговище

№ 20 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Буховци, общ.Търговище

№ 19 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Божурка, общ.Търговище

№ 18 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Братово, общ.Търговище

№ 17 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Бистра, общ.Търговище

№ 16 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Баячево, общ.Търговище

№ 15 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Алваново, общ.Търговище

№ 14 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на с.Александрово, общ.Търговище

№ 13 / 26.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на СИК на територията на град Търговище, общ.Търговище

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 283 / 26.05.2019

  относно: Постъпил сигнал за евентуално нарушение на правилата за водене на предизборна агитация.

 • № 282 / 26.05.2019

  относно: Постъпил сигнал за евентуално нарушение на правилата за водене на предизборна агитация.

 • № 281 / 26.05.2019

  относно: Промени в поименния състав на СИК в област Търговище.

всички решения