№ 6 / 13.08.2022

ОТНОСНО : Създаване на работна група от специалисти, които да подпомагат работата на РИК – Търговище

№ 5 / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 02.10.22г

№ 4 / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 02.10.22г.

№ 3 / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на работно време и режим на работа на комисията

№ 2 / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на член на РИК Търговище, който заедно с председателя да маркира печатите на РИК по уникален начин

№ 1 / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на място за обявяване на решенията на РИК Търговище

Календар

Решения

  • № 6 / 13.08.2022

    относно: Създаване на работна група от специалисти, които да подпомагат работата на РИК – Търговище

  • № 5 / 13.08.2022

    относно: Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 02.10.22г

  • № 4 / 13.08.2022

    относно: Определяне на срок подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 02.10.22г.

всички решения