Състав на РИК Търговище

Председател

 1. Диана Йорданова Игнатова

Зам. председатели

 1. Людмил Ивов Иванов
 2. Тодор Костадинов Тодоров

Секретар

 1. Дениз Мустафов Хюсниев

Членове

 1. Анелия Райкова Александрова
 2. Десислава Руменова Стойкова
 3. Дориана Георгиева Иларионова
 4. Елена Николаева Дечева
 5. Ивалина Вескова Господинова
 6. Маринела Павлова Първанова
 7. Неслихан Кямилова Хамидова
 8. Николай Милчев Златков
 9. Силвия Пеева Стоянова

Календар

Решения

 • № 130 / 03.10.2022

  относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058

 • № 129 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК

 • № 128 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

всички решения