29.09.2022

Съобщение

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.,

На 30.09.2022 г., в 14:00 ч., РИК-Търговище ще се премести от сградата на Областна администрация Търговище в I ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище, ул. „Иван Вазов“ 1, ет. 2, поради необходимостта от подготовка за приемане на изборните книжа от СИК/ПСИК на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Във връзка с гореизложеното, Ви информираме, че Комисията ще приема заявления, жалби и/или сигнали в сградата на областна администрация на 30.09.2022 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч. , а приема в I ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище ще е от 16.00ч. 

Благодарим Ви за разбирането!

23.09.2022

Съобщение

Обучение на членовете на СИК, които ще се проведат от обучител на "СИЕЛА НОРМА"АД при следните параметри:

 

1.

Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК – МИР-Търговище

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 25.09.2022 г. (неделя)

Час: 17:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 25.09.2022 (неделя) в 17:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 371 272 637 755
Passcode: 5yfrhc

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

 

2.

Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК – МИР-Търговище

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 26.09.2022 г. (понеделник)

Час: 18:30 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 26.09.2022 (понеделник) в 18:30 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 397 279 453 512
Passcode: xE5KiJ

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

16.09.2022

Съобщение

График, във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.и организиране на обучителна и разяснителна кампания за избирателите със СУЕМГ на територията на община Търговище и членовете на СИК/ПСИК от членове на РИК Търговище:

- ОБУЧИТЕЛНА И РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СЪС СУЕМГ:

    19.09.2022г. - начален час -9.00ч. - в 2 направления, с начало на всеки кръгъл час:

                          1. Руец, Овчарово, Баячево, Кралево, Дългач, Надарево, Острец, Ловец

                          2. Пробуда, Буховци, Макариополско, Пресяк, Буйново, Давидово

     21.09.2022г. - начален час - 9.00ч. - в 2 направления,с начало на всеки кръгъл час:

                          1.Разбойна, Стража, Черковна, Вардун, Търновца, Преселец, Драгановец

                          2.Лиляк, кв.Въбел, Божурка, кв.Бряг, Съединение

    23.09.2022г. - начален час - 9.00ч. - с начало на всеки кръгъл час:

                          1. Здравец, Подгорица, Дралфа, Росина, Г.Ново, Г.Соколово

    От 27.09.2022г. до 29.09.2022г., в гр.Търговище, с начален час 10.00ч.-до 12.00ч. - до ЦАО на община Търговище, пред "МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ"АД и пред Ритал парк             

   - ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК/ПСИК: Търговище, ОНЧ" Напредък - 1864", пл."Стоян Мавродиев"1 - на 29.09.2022г.

                         - 11.00ч. - членове на СИК 283500048 до СИК 283500103 вкл.

                         - 13.00ч. - членове на СИК 283500001 до СИК 283500047, както и СИК 283500104 и 283500105

16.09.2022

Съобщение

В община Омуртаг, обучението на членове на СИК и ПСИК от членове на РИК Търговище, ще се проведе на 28.09.2022г., от 10.00ч.в ресторант"Орбита".                       

16.09.2022

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 17.09.2022г.-17.30ч.

14.09.2022

Съобщение

 График, във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.и организиране на обучителна и разяснителна кампания за избирателите със СУЕМГ на територията на община Попово и членовете на СИК/ПСИК от членове на РИК Търговище:

- ОБУЧИТЕЛНА И РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СЪС СУЕМГ:

    20.09.2022г. - начален час -9.30ч. - в 3 направления:

                          1. Априлово - 9.30-10.30ч.; Светлен - 11.00ч.-12.00ч.; Глогинка - 12.30-13.30ч.; Медовина - 14.00ч.-15.00ч.; Славяново - 15.30ч.-16.30ч.

                          2. Ковачевец - 9.30ч.-10.30ч.; Водица - 11.00ч.-12.00ч.; Гагово - 12.30ч.-13.30ч.; Зараево - 14.00ч.-15.00ч.; Козица - 15.30ч.-16.30ч.;

                          3. Кардам - 9.30ч.-11.30ч.; Ломци - 12.00ч.-13.00ч.;Еленово - 13.30ч.-14.30ч.; Дриново - 15.00ч.-16.00ч.; 

     21.09.2022г. - Садина - 11.00ч.-12.00ч.              

     30.09.2022г. - 10.00ч. - 12.00ч. - НЧ"Св.Св.Кирил и Методий 1882", пл."Ал.Стамболийски"до РЕП, Автогара - Попово

- ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК/ПСИК: Попово, Дом на културата "Димо Коларов"

                       - 9.00ч.-10.30ч. - СИК 282400001 - 282400021

                       - 11.00ч.-12.30ч. - СИК 282400022 - 282400052       

14.09.2022

Съобщение

 График, във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.и организиране на обучителна и разяснителна кампания за избирателите със СУЕМГ на територията на община Опака и членовете на СИК/ПСИК от членове на РИК Търговище:

 

- ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК/ПСИК:

   29.09.2022г. - 10.00ч. - 11.00ч. - СИК 282300001 - 282300006 

                       - 11.00ч.-12.00ч. - СИК 282300007 - 282300012

                       в Пленарна зала на НЧ"Пробуда - 1922", гр.Опака, ул."България"94       

14.09.2022

Съобщение

   График, във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.и организиране на обучителна и разяснителна кампания за избирателите със СУЕМГ на територията на община Антоново и членовете на СИК/ПСИК от членове на РИК Търговище:

- ОБУЧИТЕЛНА И РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СЪС СУЕМГ:

    19.09.2022г. - 10.00ч.-11.00ч. - Туристически информационен център - гр.Антоново

                        - 12.00ч.-13.00ч. - НЧ"Отец Паисий - 1929" - с.Изворово

    21.09.2022г. - 10.00ч. - 11.00ч. - НЧ"Касърга"-1944" - с.Трескавец

                        - 12.00ч. - 13.00ч. - НЧ"Христо Ботев" - с.Стеврек 

    26.09.2022г. - 10.00ч. - 12.00ч. - Туристически информационнен център - гр.Антоново

- ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК/ПСИК:

   26.09.2022г. - 10.00ч. - 12.00ч. - НЧ"Христо Ботев - 1921", гр.Антоново                         

13.09.2022

БЮЛЕТИНА

Във връзка с писмо на ЦИК с изх. № НС-15-132/09.09.2022 г. до всички районни избирателни комисии, публикуваме образец на бюлетината за  изборите за народни представители на 02.10.2022 г.  в двадесет и осми избирателен район - Търговище.

 

БЮЛЕТИНА ОБРАЗЕЦ

12.09.2022

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 13.09.2022г., от 16.00ч.

08.09.2022

Съобщение

   С Решение №50/02.09.2022г., РИК Търговище определи, по предложение на кмета на община Търговище, секция 283500035 в гр.Търговище, с адрес: ул.“Стефан Караджа“№ 34 за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения с придвижването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

08.09.2022

Съобщение

   Със Заповед №РД-306/26.08.2022г., Кметът на община Антоново е определил избирателна секция № 280200002, с адрес: гр.Антоново, бул."Тузлушки герой"52, за секция в която могат да упражнят правото си на глас избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

   Избиратели, със затруднения в придвижването или с увредено зрение могат да правят заявки за транспорт до избирателната секция всеки работен ден и в изборния ден, от 8.00 до 14.00ч.за осигуряване на траспорт.

08.09.2022

Съобщение

    Със Заповед № 328/01.09.2022г., Кметът на община Омуртаг е определил избирателна секция № 282200004, с адрес: Омуртаг, НЧ"Отец Паисий" и секция № 282200006 - Читалище на пл."Независимост" за секции за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

    Заявки за оказване на помощ и осигуряване на транспортно средство за придвижването до избирателната секция могат да се правят на тел.0605/62311 и 0605/63470, всеки работен ден от 8.00 до 17.00ч.и в изборния ден от 7.00 до 20.00ч.

06.09.2022

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 7 септември 2022г., от 16.00ч.

31.08.2022

Съобщение

     Със Заповед № З-22-569/26.08.2022г., Кметът на община Попово е определил секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в гр.Попово, както следва: 282400013, с адрес: гр.Попово, Център за социални дейности.

    Избирателите, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в гр.Попово могат да заявят транспорт на телефон: 0608/40279, от 7.00ч.до 12.00ч.в изборния ден - 02.10.2022г.  

31.08.2022

Съобщение

   Със Заповед № РД-09-235/29.08.2022г., Кметът на община Опака е определил секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в гр.Опака, както следва: 282300001, с адрес: гр.Опака, пл."България"39.

    Избирателите, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в гр.Опака могат да заявят транспорт на телефон: 06039/24-26, от 7.00ч.до 18.00ч.в изборния ден - 02.10.2022г.  

26.08.2022

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 29.08.2022г., от 16.00ч.

26.08.2022

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 26.08.2022г., от 16.00ч.

22.08.2022

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 23.08.2022г., от 16.00ч.

19.08.2022

Съобщение

РИК Търговище приема документи за регистрация на  кандидатски листи за кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 02.10.2022г. до 17,00ч. на 30.08.2022г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 130 / 03.10.2022

  относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058

 • № 129 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК

 • № 128 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

всички решения