Заседания

Заседание от дата 02.10.2022 от 09:20 часа.

Заседание от дата 01.10.2022 от 19:30 часа.

Заседание от дата 30.09.2022 от 18:00 часа.

Заседание от дата 29.09.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 28.09.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 27.09.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 26.09.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 23.09.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 21.09.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 17.09.2022 от 17:30 часа.

Заседание от дата 13.09.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 07.09.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 04.09.2022 от 10:00 часа.

Заседание от дата 02.09.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 30.08.2022 от 17:00 часа.

Заседание от дата 29.08.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 26.08.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 23.08.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 18.08.2022 от 16:00 часа.

Заседание от дата 13.08.2022 от 11:00 часа.

Календар

Решения

  • № 130 / 03.10.2022

    относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058

  • № 129 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК

  • № 128 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

всички решения