Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 55
Търговище, 13.09.2022

ОТНОСНО: Замени в СИК на територията на община Търговище

Постъпило е заявление с вх.№ 98/08.09.2022г.от ПП “Има такъв народ“, чрез Радослав Бойчев – пълномощник, заявление с вх.№ 104/09.09.2022г.от ПП “Възраждане“, чрез Милчо Василев Милчев – пълномощник и заявление с № 122/13.09.2022г.от КП“ГЕРБ-СДС“, чрез пълномощник Таня Станкова за замени  в поименните състави на СИК в община Търговище от съответните квоти, с приложени оставки от членове на СИК или поради дублиране на имена.

  На основание чл.72, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Търговище

Р Е Ш И

 Освобождава поради подаване на оставка членове на СИК и назначава нови на територията на община Търговище, в съответствие с представеното заявление от ПП „Има такъв народ“, с вх..№ 98/08.09.22г., заявление от ПП „Възраждане“, с вх.№ 104/09.09.2022г. и заявление с вх.№ 122/13.09.2022г.от КП“ГЕРБ-СДС“, в съответствие с техните квоти, както следва:

 • В СИК 283500045 освобождава Боян Гинев Илиев и назначава Николай Пенчев Цонков.
 • В СИК 283500053 освобождава Илеана Димитрова Иванова и назначава Стефан Юлиянов Стефанов.
 • В СИК 283500094 освобождава Ценка Петкова Костова и назначава Нели Николова Ганчева.
 • В СИК 283500064 освобождава Милко Петков Комаров и назначава Валентина Христова Вълкова.
 • В СИК 283500069освобождава Красимир Крумов Христов и назначава Мария Николаева Господинова.
 • В СИК 283500070 освобождава Димитър Росенов Михайлов и назначава Мирослав Иванов Иванов.
 • В СИК 283500089 освобождава Душко Иванов Начев и назначава Станислав Росенов Александров.
 • В СИК 283500090 освобождава Валентин Иванов Николов и назначава Соня Михайлова Димова.
 • В СИК 283500100 освобождава Иван Николов Здравков и назначава Димчо Колев Димов.
 • В СИК 283500103 освобождава Пенка Дончева Кънева и назначава Николай Атанасов Николов.
 • В СИК 283500008 освобождава Румяна Христова Стоева и назначава Станислав Росенов Александров.
 • В СИК 283500041 освобождава Станка Бонева Желева и назначава Катя Атанасова Димова.
 • В СИК 283500055 освобождава Муса Мусов Бутрев и назначава Стефка Костадинова Атанасова.
 • В СИК 283500068 освобождава Даниела Николова Димитрова и назначава Мира Миралюбова Андонова.
 • В СИК 283500105 освобождава Любомир Цецков Стефанов и назначава Тодор Железов Тодор.

 Анулира удостоверенията на освободените членове и издава нови на новоназначените такива.

Решението подлежи на оспорване в 3дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Зам. председател: Людмил Ивов Иванов

* Публикувано на 13.09.2022 в 17:04 часа

Календар

Решения

 • № 130 / 03.10.2022

  относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058

 • № 129 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК

 • № 128 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

всички решения