Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 56
Търговище, 13.09.2022

ОТНОСНО: Замени в СИК на територията на община Попово

Постъпило е заявление с вх.№ 99/08.09.2022г.от ПП “Има такъв народ“, чрез Радослав Бойчев – пълномощник, заявление с вх.№ 102/09.09.2022г.от ПП “Възраждане“, чрез Милчо Милчев – пълномощник за замени  в поименните състави на СИК в община Попово от съответните квоти, с приложени оставки от членове на СИК или поради дублиране на имена.

       На основание чл.72, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Търговище

Р Е Ш И

 Освобождава поради подаване на оставка членове на СИК и назначава нови на територията на община Попово, в съответствие с представеното заявление от ПП „Има такъв народ“, с вх..№ 99/08.09.22г. и заявление от ПП „Възраждане“, с вх..№ 102/09.09.2022г., в съответствие с тяхната квота, както следва:

 • В СИК 282400025 освобождава Стефанка Дончева Йорданова и назначава Янка Стоянова Борисова.
 • В СИК 282400045 освобождава Десислава Стевчова Друмева- Кънева и назначава Ралица Вичева Стоянова.
 • В СИК 282400029 освобождава Нели Иванова Ненова и назначава Стевка Неделчева Русева.

     Анулира удостоверенията на освободените членове и издава нови на новоназначените такива.

      Решението подлежи на оспорване в 3дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Зам. председател: Людмил Ивов Иванов

* Публикувано на 13.09.2022 в 17:05 часа

Календар

Решения

 • № 130 / 03.10.2022

  относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058

 • № 129 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК

 • № 128 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

всички решения