Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 57
Търговище, 13.09.2022

ОТНОСНО: Замени в СИК на територията на община Опака

Постъпило е заявление с  вх.№ 103/09.09.2022г.от ПП “Възраждане“, чрез Милчо Милчев – пълномощник за замяна  в поименният състав на СИК в община Опака от тяхната квота, с приложена оставка.

       На основание чл.72, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Търговище

Р Е Ш И

 Освобождава поради подаване на оставка член на СИК и назначава нов на територията на община Опака, в съответствие с представеното заявление от  ПП „Възраждане“, с  вх.№ 103/09.09.2022г., в съответствие с тяхната квота, както следва:

  • В СИК 282300002 освобождава Стефан Атанасов Христов и назначава Димитър Стоев Станев.

     Анулира удостоверението на освободения член и издава ново на новоназначеният такъв.

      Решението подлежи на оспорване в 3дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Зам. председател: Людмил Ивов Иванов

* Публикувано на 13.09.2022 в 17:06 часа

Календар

Решения

  • № 130 / 03.10.2022

    относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058

  • № 129 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК

  • № 128 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

всички решения