Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 58
Търговище, 13.09.2022

ОТНОСНО: Замени в СИК на територията на община Омуртаг

Постъпило е заявление с  вх.№ 123/13.09.2022г.от КП “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – Обединение“, чрез Елица Христова-Анастасова – пълномощник за замяна  в поименният състав на СИК в община Омуртаг от тяхната квота, с приложени оставки, както и с посочване на лица, които ще бъдат извън територията на страната поради обективни причини.

На основание чл.72, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Търговище

Р Е Ш И

 Освобождава поради подаване на оставка членове на СИК и назначава нови на територията на община Омуртаг, в съответствие с представеното заявление от  КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – Обединение“, с вх.№ 123/13.09.2022г., в съответствие с тяхната квота, както следва:

 • В СИК 282200018 освобождава Гюрджан Сеидов Халилов и назначава Венера Стоянова Илиева.
 • В СИК 282200034 освобождава Диян Добрев Кирилов и назначава Елчин Муса Мусов.
 • В СИК 282200046 освобождава Памела Валентинова Петрова и назначава Юрке Мехмедова Расимова.
 • В СИК 282200005 освобождава Елка Тодорова Димитрова и назначава Радка Стоянова Георгиева.

Анулира удостоверенията на освободените членове и издава нови на новоназначените.

Решението подлежи на оспорване в 3дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Зам. председател: Людмил Ивов Иванов

* Публикувано на 13.09.2022 в 17:08 часа

Календар

Решения

 • № 130 / 03.10.2022

  относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058

 • № 129 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК

 • № 128 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

всички решения