Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 82
Търговище, 26.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в изборен район 28 Търговищки, предложени от ПП“Движение за права и свободи“.

       В РИК-Търговище постъпило е заявление - /приложение 43-НС/  от ПП“Движение за права и свободи“, чрез Хамди  Илиязов, пълномощник на представляващия партията Мустафа Карадайъ,  заведено с вх. №186/26.09.2022 г., във входящия регистър на РИК и като № 2 в регистъра на застъпниците на РИК, с което се предлага РИК Търговище да регистрира 105 броя застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Към предложението е приложено и Приложение-списък на хартиен и в електронен вид, с попълнени данни на 105 лица, както и 105 броя декларации от лицата, предложени за застъпници /Приложение 45 – НС/.

След проверка, се оказа, че за всички 105 предложени лица са налице условията да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа на ПП“Движение за права и свободи“.

          Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.15,т.16  във връзка с  чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум,  Районна избирателна комисия- Търговище

РЕШИ:

РЕГИСТИРА 105/сто и пет/бр. застъпници на кандидатска листа за изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г., предложени от ПП“Движение за права и свободи“, както следва:

1

Илмие Исмаилова Ибрямова

2

Ремзие Мехмедова Мехмедова

3

Гюляйдин Мюмюнова Салиева

4

Райме Исмаилова Мехмедова

5

Али Февзиев Юлмиев

6

Ибрахим Мехмедов Ибрахимов

7

Севие Мехмедова Ахмедова

8

Мустафа Билялов Мустафов

9

Анифе Мустафова Хабилова

10

Юзджан Ридван Хюсеин

11

Фериде Мехмед Чакър

12

Серхат Юсуфов Исмаилов

13

Адем Юсеинов Мустафов

14

Нурджихан Ахмед Юзеирова

15

Хакъ Мустафа Хасан

16

Джанер Ахмедов

17

Алпай Мехмедов Мустафов

18

Хатидже Исмаилова Хасанова

19

Емине Ахмедова Арифова

20

Ширин Бекирова Арифова

21

Ренгинар Динчерова Кяшифова

22

Вюжден Шабанова Алиева

23

Айсел Хюсеинова Младенова

24

Себахат Мехмедова Исмаилова

25

Кадрие Ереджебова Раифова

26

Юлияна Николова Костадинова

27

Мюрвет Шукри Акифова Ахмедова

28

Лерзан Ахмедова Махмудова

29

Емине Мусова Исова

30

Мирем Мехмедова Юмерчаушева

31

Семра Хакъ Бейтулова

32

Нуртен Исмаилова Илязова

33

Нурие Мехмедова Мустафова

34

Мехнур Кемал Мехмедова

35

Сайме Назифова Андреева

36

Сениха Ахмед Исмаил

37

Нериман Юсеинова Ахмедова

38

Семра Исмаилова Илязова

39

Гюлфие Велиева Хюсеинова

40

Николай Огнянов Даскалов

41

Бернар Илиязов Сюлейманов

42

Марио Маринов Стефанов

43

Ергин Ридванов Азизов

44

Месуд Менду Мустафа

45

Селвет Мехмедова Мустафова

46

Неврие Идризова Ереджебова

47

Назиф Исмедов Алишев

48

Седат Аднянов Османов

49

Станислав Аспарухов Маринов

50

Мехмедали Юсеинов Исмаилов

51

Амди Идириз Бекир

52

Емра Салимов Исмаилов

53

Тома Станчев Ангелов

54

Рекшан Исметова Хасанова

55

Цветелин Асенов Димов

56

Билял Яшаров Кундьов

57

Ахмед Шабан Рафи

58

Бехтие Юсуфова Мустафова

59

Севджан Найдимова Мустафова

60

Илияз Кямилов Ахмедов

61

Юсеин Юсеинов Сейфулов

62

Анелия Раленкова Иванова

63

Фатме Зюлканиева Халилова

64

Любомир Владов Тодоров

65

Айсел Мустафова Шукриева

66

Азис Мустафов Азизов

67

Муса Алиев Муртазов

68

Малин Якимов Дренков

69

Алиосман Ахмедов Алиев

70

Мелиха Юсуфова Дживгова

71

Шукрие Неджибова Ахмедова

72

Атанас Сашев Христов

73

Исмаил Мустафов Исмаилов

74

Мустафа Салихов Асанов

75

Феим Ахмедов Феимов

76

Димо Тодоров Димов

77

Силвия Василева Димитрова

78

Ибрям Кямилов Ибрямов

79

Боян Рашков Николов

80

Светлин Анатолиев Христов

81

Мустафа Мехмедов Исуфов

82

Кенан Нуриев Сюлейманов

83

Валентин Маринов Ангелов

84

Мирослав Кирилов Христов

85

Рейхан Селимов Мехмедов

86

Мустафа Алиев Мустафов

87

Бехчет Бекиров Хасанов

88

Али Ниязимов Алиев

89

Мустафа Ахмедов Мехмедов

90

Фейме Шерифова Исмаилова

91

Исмаил Ахмедов Исмаилов

92

Неджатин Исмаилов Мустафов

93

Калоян Стаменов Маринов

94

Петър Красимиров Петров

95

Садифе Хасанова Ибрямова

96

Билгин Алиев Мехмедов

97

Асие Кабилова Мустафова

98

Нелбюл Басриева Хасанова

99

Незиде Салимова Мустафова

100

Асан Мехмедов Хасанов

101

Гюлзар Хасанова Чакърова

102

Зекир Амилов Зекиров

103

Раим Рамисов Раимов

104

Айла Бехчетова Юмерова

105

Атидже Федаилова Ислямова

 

  На застъпниците да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 26.09.2022 в 17:02 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 130 / 03.10.2022

  относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058

 • № 129 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК

 • № 128 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

всички решения