Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 83
Търговище, 27.09.2022

ОТНОСНО: Замени в СИК на територията на община Търговище

Постъпили са заявления от пълномощници на:  КП “Продължаваме Промяната“, с вх.№ 203/27.09.2022г., от КП “Демократична България – Обединение“, с вх.№ 190/27.09.2022г. и от ПП“ВЪЗРАЖДАНЕ“, с вх.№ 189/26.09.2022г.за замени  в поименните състави на СИК в община Търговище от съответните квоти, поради дублиране на имена или подаване на оставка. С оглед, на гореизложеното, предлагам проект за решение, с което РИК Търговище освобождава поради подаване на оставка и назначава нови членове в поименните състави на СИК в община Търговище от квотата на КП “Продължаваме Промяната“, от КП “Демократична България – Обединение“, и от ПП“ВЪЗРАЖДАНЕ“, в съответствие с техните заявления и съответните квоти.

  На основание чл.72, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Търговище

Р Е Ш И

 Освобождава поради подаване на оставка, членове на СИК и назначава нови на територията на община Търговище, в съответствие с представени заявления от пълномощници на:  КП “Продължаваме Промяната“, с вх.№ 203/27.09.2022г., от КП “Демократична България – Обединение“, с вх.№ 190/27.09.2022г. и от ПП“ВЪЗРАЖДАНЕ“, с вх.№ 189/26.09.2022г, в съответствие с тяхната квота, както следва:

 • В СИК 283500039 освобождава Анелия Драганова Пенчева и назначава Даниела Петрова Владева.
 • В СИК 283500006 освобождава Марина Стойчева Христова и назначава Гюлхан Бюрхам Ибрям.
 • В СИК 283500060 освобождава Денчо Иванов Русев и назначава Стамен Стоянов Станчев.
 • В СИК 283500003 освобождава Снежана Атанасова Върбанова и назначава Янислав Илиянов Петров.
 • В СИК 283500078 освобождава Теодора Георгиева Николова и назначава Мартин Недев Дончев.
 • В СИК 283500092 освобождава Пламен Станев Марков и назначава Даниела Тихомирова Труфчева.
 • В СИК 283500027 освобождава Антон Костов Янков и назначава Румяна Стойкова Димитрова.
 • В СИК 283500099 освобождава Румяна Стойкова Димитрова и назначава Станка Димова Русева.
 • В СИК 283500064 освобождава Михаил Димитров Стоянов и назначава Еркан Илханов Мехмедов.
 • В СИК 283500089 освобождава Екатерина Славова Димитрова и назначава Минка Иванова Димитрова.
 • В СИК 283500030 освобождава Весела Добринова Янкова и назначава Здравка Костова Пенева.
 • В СИК 283500015 освобождава Венцислав Панев Вичев и назначава Марина Христова Стойчева.
 • В СИК 283500022 освобождава Радостина Димитрова Борисова и назначава Снежанка Добрева Радева.
 • В СИК 283500046 освобождава Илияна Георгиева Илиева и назначава Йордан Митков Стоянов.
 • В СИК 283500049 освобождава Стефан Илийчев Серафимов и назначава Ирина Методиева Ненова.

Анулира удостоверенията на освободените членове и издава нови на новоназначените такива.

Решението подлежи на оспорване в 3 дневен срок пред ЦИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:30 часа

Календар

Решения

 • № 130 / 03.10.2022

  относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058

 • № 129 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК

 • № 128 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

всички решения