Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 85
Търговище, 27.09.2022

ОТНОСНО: Замени в СИК на територията на община Антоново

Постъпили са заявления от: ПП“Движение за права и свободи“, с вх.№ 196 и 197/27.09.2022г., и от КП“БСП за България“, с вх.№ 201/27.09.2022г.за замени в поименните състави на СИК в община Антоново от тяхната квота, с приложени оставки от членове на СИК и удостоверения.

На основание чл.72, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Търговище

                                                              Р Е Ш И

 Освобождава поради подаване на оставка членове на СИК  и назначава нови на територията на община Антоново, в съответствие с представените заявления от ПП“Движение за права и свободи“, с вх.№ 196 и 197/27.09.2022г., и от КП“БСП за България“, с вх.№ 201/27.09.2022г, в съответствие с техните квоти, както следва:

 • В СИК 280200019 освобождава Айдън Нихат Ахмедов и назначава Кадрие Мустафова Мехмедова.
 • В СИК 280200011 освобождава Николинка Алексиева Николова и назначава Маргарита Димитрова Миланова.
 • В СИК 280200016 освобождава Бехчет Мустафов Мустафов и назначава Фатме Ферадова Халилова.
 • В СИК 280200008 освобождава Марин Петков Стефанов и назначава Цветанка Стоименова Арсова.
 • В СИК 280200015 освобождава Калинка Филева Димитрова и назначава Миглена Милчева Николова.
 • В СИК 280200016 освобождава Хасан Салиев Хасанов и назначава Бедрие Кадир Хюсеин.
 • В СИК 280200017 освобождава Кирил Стоянов Василев и назначава Али Феимов Мустафов.
 • В СИК 280200019 освобождава Мерлин Гюнаева Мустафова и назначава Иванка Станчева Меланова.
 • В СИК 280200021 освобождава Мирем Мустафова Ахмедова и назначава Мария Петрова Стоянова.
 • В СИК 280200022 освобождава Мария Петрова Стоянова и назначава Емине Яшарова Саидова.
 • В СИК 280200031 освобождава Мария Христова Йовчева и назначава Живка Симеонова Кирчева.

Анулира удостоверенията на освободените членове и издава нови на новоназначените такива.

Решението подлежи на оспорване в 3 дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:31 часа

Календар

Решения

 • № 130 / 03.10.2022

  относно: Предоставяне на Приложение № 84-НС – кр и чернова към него на СИК 283500058

 • № 129 / 02.10.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 302/02.10.2022 г., препратен по компетентност от ЦИК

 • № 128 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУЕМГ в секция 283500072 в 28ми избирателен район – Търговищки и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

всички решения